Obligațiile angajatorului

Obligaţiile angajatorului (din legislaţia în vigoare) :

 • Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului sănătăţii lucrătorilor.
 • Evaluarea riscului asupra sănătăţii se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun.
 • Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi sã respecte reglementãrile în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
 • Angajatorii sunt obligaţi sã asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, în costurile îmbolnãvirilor profesionale, ale accidentelor de muncã şi ale reabilitãrii profesionale dupã boalã profesionalã sau accident de muncã.

Controlul medical periodic

Ce este controlul medical periodic?

 • Consultaţia medicală complexă pe care fiecare angajat trebuie să-o facă anual (sau mai frecvent, dacă riscurile de îmbolnăvire la locul de muncă sunt mai mari) atunci când este sănătos.
 • Este efectuată în mod obligatoriu de către medicul de medicina muncii.
 • Este prevăzută ca obligatorie de legislaţia României
 • Controlul nu se face la întâmplare, ci este complex, corelat cu condiţiile de muncă, este specific acestora, fiind alcătuit dintr-un pachet de servicii medicale care diferă de la un loc de muncă la altul în funcţie de riscurile de îmbolnăvire: praf, substanţe toxice, zgomot, căldură, radiaţii periculoase, stres, efort fizic, etc.

Toţi angajaţii, indiferent unde lucrează trebuie să facă cel puţin anual un control medical periodic. Care este importanţa acestuia?

 • Previne boala profesională, accidentul de muncă, dar şi disconfortul în timpul muncii;
 • Dosarul medical este un act juridic în care este descrisă pe larg starea sănătăţii

Dacă eşti patron, eşti obligat să ai grijă de sănătatea angajaţilor tăi, ţinând seama de următoarele principii generale de prevenire:

 • Evitarea riscurilor
 • Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate;
 • Combaterea riscurilor la sursă
 • Adaptarea muncii la om prin proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentului tehnic şi a metodelor de muncă în vederea micşorării monotoniei muncii şi a stabilirii unor ritmuri de lucru predeterminate şi reducerii efectelor lor asupra sănătăţii;
 • Adaptarea la progresul tehnic;
 • Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;
 • Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor de mediu;
 • Prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
 • Prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.

Ce este medicina muncii?

Ar trebui sa ne gandim cat timp din viata noastra il petrecem la locul de munca si vom vedea in ce masura sanatatea noastra depinde de mediul de lucru.

OMS-ul a dat o definitie pentru sanatatea ocupationala:

"Principala tinta a sanatatii ocupationale este promovarea si mentinerea celui mai inalt grad de bunastare fizica, psihica si sociala, a tuturor angajatilor, indiferent de meserie."

Cateva obiective ale sanatatii ocupationale sunt:

 • preventia incetarii lucrului din cauza imbolnavirii datorate conditiilor de lucru,protejarea muncitorilor de factorii de risc de la locul de munca,
 • plasarea si mentinerea angajatului intr-un mediu adaptat pentru capacitatile fizice si mentale ale fiecaruia, adaptarea muncii la om si adaptarea omului la meseria sa.
 • Medicina Ocupationala este parte cea mai activa in teritoriu a medicinei. Rolul sau principal este sa informeze angajatorul asupra modalitatilor de obtinere si mentinere a unor conditii de lucru care sa nu afecteze sanatatea angajatilor.Bolile profesionale si starea de sanatate precara sunt o cauza importanta de mortalitate si morbiditate. Sanatatea Ocupationala este o ramura distincta a medicinei preocupata de capacitatea oricarui angajat de a efectua o anumita activitate, precum si efectele mediului de lucru asupra sanatatii angajatului.
 • Una din atributiile medicului de Medicina Muncii este sa identifice factorii de risc din cadrul fiecarui loc de munca, sa evalueze particularitatile acestuia, si sa informeze asupra modalitatilor de control ale acestor factori de risc. De asemenea medicul de Medicina Muncii trebuie sa recunoasca, trateze si controleze bolile profesionale ce pot aparea. Rolul medicului este sa evalueze capacitatea fiecarui individ de a efectua o anumita activitate in functie de starea de sanatate a individului.Toate aceste atributii ale medicului de Medicina Muncii pot fi indeplinite daca practicianul nu are numai cunostinte medicale ci si tehnice, astfel incat sa inteleaga procesul tehnologic.
 • conformitate cu legislatia in vigoare, angajatorul are obligatia sa asigure angajatilor sai servicii medicale preventive de Medicina Muncii.

Centrele medicale Pro dispun de un departament specializat in prestari de servicii medicale de Medicina Muncii recunoscut si inregistrat la Directia de Sanatate Publica a Judetului Covasna cu experienta in domeniu; activitatea societatii s-a concretizat in contracte de colaborare pe termen lung cu companii renumite, printre care: RAIFFEISEN BANK, BANCA TRANSILVANIA, ZIARUL KRONIKA, VIRTUAL PRESS, MEDIA 3, ORANGE ROMANIA, REVOX, DOMO RETAIL, NEW FASHION, ZARAH MODEN, DREICONF, BAUMEISTER, PRIMEX, EUROCOLOR, DRUMURI SI PODURI JUDETENE COVASNA, COVALACT COVASNA, PROFI ROM FOOD, ROMPETROL DOWNSTREAM, GENERALI ASIGURARI, OMNIASIG, LOTERIA ROMANA, si altele.

Astfel avand o experienta bogata, Centrele medicale Pro va pot ajuta sa va achitati de obligatiile impuse de lege. In cadrul departamentului de Medicina Muncii din cadrul centrelor de diagnostic Pro, isi desfasoara activitatea medici specializati in probleme de medicina muncii, avizati de Ministerul Sanatatii, precum si medici primari si specialisti de Medicina Muncii.

Dotarile moderne ale centrului de diagnostic, ambianta placuta si flexibilitatea ofertelor, recomanda serviciul nostru ca fiind unul dintre cele mai performante. Asistenta de Medicina Muncii in cadrul Centrelor Pro include:

 1. Examinari medicale de profil - specifice activitatii fiecarei firme
 2. Examinari obligatorii:
  • Controale initiale - inaintea angajarii, dupa schimbarea locului de munca, in cazul aparitiei unor factori de risc suplimentari
  • Controale periodice

In acest context, Centrele medicale Pro va pun la dispozitie intreaga gama de servicii medicale in probleme specifice de medicina muncii, pentru orice loc de munca:

 • examenul medical la angajare conform Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.508/20.11.2002 si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protectie a Muncii (publicat in MO nr. 880/06.12.2002).
 • examinarile medicale periodice necesare fiecarui loc de munca in conformitate N.G.P.M 2002, cu efectuarea investigatiilor obligatorii conform legislatiei in vigoare.
 • semnalizarea cazului de boala profesionala si dispensarizarea acestuia dupa confirmare.
 • raportari periodice a situatiei medico-sanitare conducerii, colaborarea cu serviciul de protectia muncii
 • pastrarea si completarea dosarelor medicale conform NGPM 2002.
 • examinarea personalului care se reintegreaza la locul de munca in urma incapacitatii temporare de munca (readaptarea la locul de munca), verificare concedii medicale.
 • eliberarea avizelor medicale pentru schimbarea locului de munca.
 • supravegherea si evaluarea starii de sanatate a personalului angajat.
 • educatia sanitara preventiva
 • prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
 • consultanta de medicina muncii in cadrul comitetului de sanatate si securitate a muncii.
 • supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca.
 • realizarea unui raport anual care sa cuprinda propuneri privind optimizarea conditiilor de munca, in scopul prevenirii aparitiei bolilor profesionale si a celor legate de profesie.
 • cursuri teoretice si practice pentru acordarea primului ajutor la locul de munca

Cuantificarea serviciilor de Medicina Muncii oferite de Pro-Vitam si Promedical Center se face sub forma de ABONAMENT, pentru firme cu peste 20 de angajati, pentru care in costul abonamentului este inclusa toata gama serviciilor medicale de medicina muncii, inclusiv a celor complementare (mentionate anterior), sau sub forma de contract cu pret variabil (in acest caz firma plateste fiecare examinare necesara pentru consultatiile legate de medicina muncii). In general, pentru firme cu peste 20 angajati, serviciile sub forma de abonament sunt mai avantajoase din punct de vedere financial pentru firma.

IMPORTANT! Pentru a face o oferta ferma, avem nevoie de obiectul de activitate al firmei dumneavoastra, precum si catagrafia locurilor de munca. Este necesara precizarea conditiilor de lucru, a factorilor de risc (zgomot, pulberi, suprasolicitare termica, lucru la inaltime, conducatori auto, etc.), precum si denumirea substantelor chimice utilizate in procesul tehnologic. Sunt necesare toate aceste informatii pentru a putea realiza o evaluare corecta a examinarilor medicale ce trebuiesc efectuate in conformitate cu NGPM.

Login