Despre centrul de cercetare-dezvoltare Pro-Vitam

Centrul de cercetare-dezvoltare Pro-Vitam a fost înființat în 2011 având scopul unic de cercetare-dezvoltare în științele naturii. Organizat ca o sucursală cu personalitate juridică separată (cu numele Pro-Vitam SRL Sf. Gheorghe Sucursala Sf. Gheorghe), acest centru se încadrează în definiția organizației de cercetare de drept privat, pe baza următoarelor criterii:

Principalele subiecte de cercetare sunt legate de dezvoltarea unor biomarkeri pentru anumite tipuri de cancer și modelarea anumitelor procese biologice in silico. Centrul este condus de Dr Zsuzsanna Jenei (PhD, University of Warwick, 2010), iar divizia de modelare de Dr Szilard Fejer (PhD, University of Cambridge, 2009). Scopul pe termen lung al organizației este să devină un centru de cercetare cu renume în România și în străinătate.